Instalime shtesë në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit në lagjen Zona 6

Instalim i një pjese shtesë të rrjetit të kanalizimit në lagjen Zona 6.

 

 

Instalimi i një pjese të re të ujësjellësit në lagjen Zona 6.