Filloi sanimi i rrugëve të qytetit

Filloi aksioni për sanimin e rrugëve të qytetit.
Fillimisht punohet në rrugët kryesore të qytetit, që më pas aksioni të vazhdojë me sanimin edhe të rrugëve dytësore, përderisa kushtet atmosferike do ta lejojnë këtë.