Vazhdojmë me aksioni për sanimin e rrugëve të qytetit

Vazhdojmë me aksioni për sanimin e rrugëve të qytetit.
Fillimisht punohet në rrugët kryesore të qytetit, që më pas aksioni të vazhdojë me sanimin edhe të rrugëve dytësore, përderisa kushtet atmosferike do ta lejojnë këtë

You may also like...