Riparohet gypi kryesor në qendër

Nën udhëheqjen e drejtorisë së ndërmarrjes publike Komunalec, ekipi kujdestar riparon gypin kryesor në qendër të qytetit.

5

Picture 5 of 5

You may also like...