Раководство

Isak Lazami

Isak Lazami

Drejtor gjeneral

Drejtor i Ndërmarjes publike Komunalec që nga 07.11.2017.