Започна акцијата за санација на улиците

Јавното претпријатие “Комуналец”, со поддршка на Општина Гостивар, започна широка акција за саанција на ударните дупки низ градските улици.

“По лоштото време пропратено со поројни дождови и снего што го зафати подрачјето на општина Гостивар, улиците и патиштата имаат претрпено големи оштетувања, односно се појавиле ударни дупки на сфалтот. Сега кога времето се подобрило и има поволни услови за градежни работи, започнавме со широка акција за пополнување на дупки низ сите оштетени улици, давајќи им приоритет на главните и попрометните улици”, вели директорот на ЈП Комуналец”, Исак Лазами.

You may also like...