Добредојдовте на страната на Ј.П."Комуналец" - Гостивар

ЈП"Комуналец" - Гостивар е претпријатие регистрирано за вршење на повеќе дејности од комуналната област и редовно извршување на своите дејности.

Со дејностите се опфатени општина Гостивар со населените места од општината каде што и до сега е вршена услуга, односно за просториите за кои се обезбедени основни инфраструктурни можности за нивно вршење.