Mirë se vini në NP„Komunalec“ - Gostivar

NP"Komunalec" - Gostivar është ndërmarje e regjistruar për kryerje të më shum veprimtarive nga sfera komunale dhe kryerjen e regullt të veprimtarive të saja.

Me veprimtarit janë përfshir komuna e Gostivarit me vendbanimet e komunës ku edhe deri më tani ësht kryer shërbimi , gjegjësisht për hapësirat ku janë siguruar mundësit bazike infrastrukturale për kryerjen e tyre.