Të reja

Ndërtohet linjë e re kanalizimi fekal në fshatin Debresh

Ndërmarrja publike “Komunalec”, ka filluar ndërtimin e kanalizimit për ujërat e zeza, për një pjesë të fshatit Debresh në vlerë prej 4,5 milion denarësh. Drejtori i kësaj ndërmarrjeje, njoftoi se janë eliminuar të gjitha...

Vazhdojmë me aksioni për sanimin e rrugëve të qytetit

Vazhdojmë me aksioni për sanimin e rrugëve të qytetit. Fillimisht punohet në rrugët kryesore të qytetit, që më pas aksioni të vazhdojë me sanimin edhe të rrugëve dytësore, përderisa kushtet atmosferike do ta lejojnë...

Filloi sanimi i rrugëve të qytetit

Filloi aksioni për sanimin e rrugëve të qytetit. Fillimisht punohet në rrugët kryesore të qytetit, që më pas aksioni të vazhdojë me sanimin edhe të rrugëve dytësore, përderisa kushtet atmosferike do ta lejojnë këtë.